18 marts 2016 blev Holbæk fællesmedicinsk ambulatorium officielt indviet. Regionsrådsmanden holdte en meget flot tale omkring det store stykke arbejde som Holbæk har lavet. De har lagt alle kræfter i at skabe sammenhæng i behandling. Den sammenhæng understøttes af det fysiske indretning.
Fantastisk med alle de positive tilbagemeldinger. Personalet kan mærke at de ventende slapper af i lænestolene og nærmest hygger sig. Så kan det ikke blive bedre