FOLMER STUDIO aps     
Kunder og samarbejdspartnere
FOLMER studio arbejder sammen med fagpersoner og virksomheder på kryds og tværs. FOLMER studio er netværksbaseret, hvilket giver stor
flexibilitet i forhold til at sammensætte projektteam, der passer til opgaven der skal løses.

Kunder og samarbejdspartenere:
Aarhus Kommune
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Syddansk Sundhedsinnovation
MedTech Innovation Consortium (MTIC)
Rehabilitering og palliativ videnscenter (REHPA)

UCN University College Nordjylland
Arkitektskolen i Aarhus
Aarhus Kunstakademi
VIA university College
Aalborg universitet
Syddansk universitet

Dacapo
Cebra
Arkitema
RUM arkitekter

Tine Ebdrup, Tekstil designer
Michel Riis, Produkt designer
Iben West, Kunstner
Larsen form, Fotograf
Moxtell produktion, Film