FOLMER STUDIO aps     

YDELSER

FOLMER studio
+ skaber sunde rum
+ forsker i relationen mellem mennesker plus mellem menneske og rum
+ rådgiver i helende arkitektur og arkitekturens psykologi
+ arbejder med det polyfone rum

POLYFONE RUM betyder rum med mange stemmer. Institutioner, skoler og hospitaler og andre offentlige bygninger, har mange forskellige brugere. Alle brugere har en oplevelse af rummet og forskellige krav til at rummene kan fungere godt for dem. 

Rummets mange stemmer, sammen med arkitektfaglig viden, kan omsættes til meningsfulde rum, der giver oplevelse af sammenhæng.