FOLMER STUDIO aps     

Rum

Meningsfuld indretning af rum er mere end bare indretning. Meningsfuld indretning tager udgangspunkt i de mennesker, der skal bruge rummet og rummets egen karakter (beliggenhed, sammenhæng, funktion, alder, udtryk osv)

Er indretningen af rummet meningsfuldt for dets brugere - uanset om man er patient, beboer, borger, elev eller sygeplejerske, sosu, jordemoder eller lærer - så er rummet et godt og smukt rum at opholde sig i.

Claude Levy-Leboyer (1982) siger:
"The physical environment simultaneolusly symbolises, makes concrete, and conditons the social environment."

Derudover er der en sammenhæng mellem det vi siger vi gerne vil med en pleje, en behandling, en service, en undervisning og det som rummet siger.
Ex hvis børn i folkeskolen skal bevæge sig i forbindelse med undervisning, så skal stolene måske skiftes ud med bolde og måtter. Eller hvis den fødende kvinde skal bevæge sig under fødslen, så kan fødestuen med fordel indrettes, så der ikke kun er en seng, men også bolde, måtter og andet kvinden kan bevæge sig ved.

FOLMER studio taler om det polyfone rum, hvor alle bliver hørt og hvor der er overensstemmelse mellem det vi siger vi gerne vil og det vores omgivelser siger.